Perfectionisme: OCP-methodiek

De OCP-methodiek: Ontwikkelingsgericht Coachen van mensen met het patroon van Perfectionisme

Stop het moeten en kies voor het willen! Word goed in leven!

De laatste tien jaar nemen de patronen van perfectionisme epidemische proporties aan. Perfectionisme is een belemmerend patroon dat wereldwijd verspreid is en vooral in het Westen voorkomt waar de maatschappelijke druk om te presteren enorm is.

Het patroon ontstaat meestal in de kindertijd, als een overlevingsmechanisme. Op een bepaald moment stelt een kind (meestal onbewust) vast dat het niet voldoet, niet OK is zoals het op dat moment in het leven staat. De natuurlijke zelfacceptatie die er tot op dat moment is, wijzigt. Dit heeft impact op de identiteit waarbij een manier van denken en gedrag ontwikkeld wordt, waardoor een grote nood aan bevestiging van buitenaf ontstaat. Door de jaren heen wordt dit nog sterker en gaat dit hardnekkig patroon het leven beheersen, zeker in een (werk-) omgeving die hoge eisen stelt.
Bij kinderen uit zich dit vaak in faalangst op school. Bij volwassenen staat het woord ‘moeten’ centraal en hierdoor ontstaan stress, angsten, schuldgevoelens, uitstelgedrag, bevestigingsdrang, controledwang, enz. Dit heeft vaak een verstorend effect op het aanwenden van talenten en het optimaal functioneren in uitdagende projecten en functies.

Mensen met perfectionisme herkennen het probleem als dusdanig zelden bij zichzelf.
Meestal ontstaat er enig bewustzijn bij onverklaarbare vermoeidheid, burn-out, CVS, bepaalde stoornissen, terugkerende conflicten, enz.  Om deze dramatische gevolgen voor te zijn, is het bewust worden van het patroon van perfectionisme een eerste grote stap. Vervolgens kan er onder begeleiding en met de efficiënte OCP-methodiek aan gewerkt worden.
Een geslaagd parcours met deze methodiek zorgt voor meer energie, meer welbevinden en het bewust kiezen voor gezondere alternatieven. Mensen komen als het ware terug in contact met hun natuurlijke zelf en presteren beter dan voordien. Door zelf het patroon aan te pakken, kan je ook vermijden om het door te geven, als ouder naar je kinderen, als leidinggevende naar medewerkers, als leerkracht naar studenten of als hulpverlener naar cliënten. Dit is een bijkomend en belangrijk positief effect naar onze omgeving en maatschappij toe.

De OCP-methodiek bestaat erin om in etappes perfectionisme om te buigen naar een ontspannen, krachtige manier van functioneren. Gemiddeld neemt het proces 5 tot 8 sessies in beslag.

Getuigenissen

Wat echt moeilijk is en echt geweldig,
is opgeven om perfect te willen zijn
en beginnen met jezelf te willen zijn.
Anna Quindlen