Perfectionisme

Ontwikkelingsgericht coachen van mensen met het patroon van Perfectionisme

Mijn naam is Inge Libbrecht. Ik ben gespecialiseerd in het coachen van mensen met het patroon van perfectionisme. Heb jij last van perfectionisme, bevestigingsdrang, controle, piekeren, doorgaan, angst, onzekerheid…? Dan begeleid ik je graag in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Perfectionismepatroon

De laatste tien jaar nemen de patronen van perfectionisme epidemische proporties aan. Perfectionisme is een belemmerend patroon dat wereldwijd verspreid is. Het komt vooral in het Westen voor omdat de maatschappelijke druk om te presteren enorm is.

Het patroon ontstaat meestal in de kindertijd, als een overlevingsmechanisme. Op een bepaald moment stelt een kind (meestal onbewust) vast dat het niet voldoet, en dus niet OK is. De natuurlijke zelfacceptatie die er tot op dat moment is, wijzigt. Dit heeft impact op de identiteit: het kind ontwikkelt een manier van denken en een gedrag waarbij een grote nood aan bevestiging van buitenaf ontstaat. Door de jaren heen groeit deze manier van denken en doen nog meer en gaat dit hardnekkige patroon het leven beheersen. Bij kinderen uit zich dit vaak in faalangst op school.

Bij volwassenen staat het woord ‘moeten’ centraal waardoor stress, angsten, schuldgevoelens, uitstelgedrag, bevestigingsdrang, controledwang, enz ontstaan, vaak door een veeleisende (werk)omgeving. Dit heeft vaak een verstorend effect op het aanwenden van talenten en het optimaal functioneren in uitdagende projecten en functies.

Symptomen

Mensen met perfectionisme herkennen het probleem als dusdanig zelden bij zichzelf.
Meestal ontstaat er enig bewustzijn bij onverklaarbare vermoeidheid, burn-out, CVS, bepaalde stoornissen, terugkerende conflicten, enz.  Het bewust worden van het patroon van perfectionisme een eerste grote stap. Vervolgens kan er onder begeleiding en met de efficiënte OCP-methodiek aan gewerkt worden.

Een geslaagd parcours met deze methodiek zorgt voor meer energie, meer welbevinden en het bewust kiezen voor gezondere alternatieven. Mensen komen als het ware terug in contact met hun natuurlijke zelf en presteren beter dan voordien. Door zelf het patroon aan te pakken, kan je ook vermijden om het door te geven, als ouder naar je kinderen, als leidinggevende naar medewerkers, als leerkracht naar studenten of als hulpverlener naar cliënten. Dit is een bijkomend en belangrijk positief effect naar onze omgeving en maatschappij toe.

OCP-methodiek

De OCP-methodiek bestaat erin om in etappes perfectionisme om te buigen naar een ontspannen, krachtige manier van functioneren. Gemiddeld neemt het proces 5 tot 8 sessies in beslag.